فشارسنج چیست 

فشارسنج خون یا اسفیگمومانومتر  ( Sphygmomanometer) دستگاهی است که در پزشکی برای اندازه‌گیری فشار خون افراد استفاده می‌شود.

فشارسنج در سه نوع وجود دارد که به ترتیب دقت عبارت اند از:

- فشارسنج جیوه ای : این نوع فشار سنج دقیق ترین نوع میباشد. با این‌ حال، استفاده از آن رو به کاهش است، چون جیوه سمی است و می‌تواند محیط را آلوده کند.

- فشارسنج عقربه ای : این نوع فشارسنج ارزان و کمترین وزن را دارد.

- فشارسنج دیجیتال : که خود به نوع بازویی و نوع مچی تقسیم میشود. (که البته نوع بازویی دقت بیشتری دارد)

   و همچنین فشارسنج دیجیتال نوع سخنگو و غیرسخنگو دارد. کار کردن با این نوع فشارسنج بسیار راحت است و افراد میتوانند به شخصه و بدون کمک گرفتن از کسی فشارخون خود را اندازه بگیرند.